De Linguïst

Iedereen spreekt zijn moedertaal. Maar hoe heb je die moedertaal geleerd? Niemand heeft je die kennis bewust bijgebracht. Plato dacht reeds dat die kennis is overgeleverd vanuit een vorige wereld. Volgens de Amerikaanse linguïst Chomsky ligt die 'andere wereld' besloten in de menselijke genen. Hij heeft als eerste gepoogd om de blauwdruk te beschrijven van ons aangeboren taalvermogen. 

Synopsis

De Tunesische Noa ontvangt in haar hotel twee Nederlandse gasten: Abel en Daniël. Ze voeren voor de Nederlandse regering een onderzoek uit om een centrale op zonne-energie te bouwen.