Over Ons

Bestuur

Alle activiteiten van de stichting vallen onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. Het bestuur vergadert minimaal één keer per kwartaal over het beleid van de stichting en (nieuwe) projecten.

Bestuursleden per 1 juli 2017:

Anneke de Goede (Voorzitter)

drs. Ernest Claassen (Secretaris)
dr. Marjolijn Blom (Penningmeester)

 

Het bestuur is rechtstreeks bereikbaar via het e-mailadres: bestuur@stichtinghetdok.nl

Oprichting en ANBI-status

 

Stichting Het Dok is opgericht in 2004. De stichting is in 2013 door de Belastingdienst erkend als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).