ANBI

Stichting Het Dok

RSIN/fiscaal nummer: 8168.27.138

Sinds 1 januari 2013 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Beleid 2019-2021

Het bestuur heeft een beleidsplan vastgesteld en actualiseert dit jaarlijks. Het beleidsplan geeft inzicht in de werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Bovendien komen bestuurlijke thema’s aan de orde, de bestuurlijke structuur en vereisten van goed cultureel bestuur volgens de Code of Cultural Gouvernance. 

Activiteiten 2015-2018

De hoofdactiviteit is het zich toeleggen op het realiseren van producties. Een belangrijk doel daarbij is  het aantrekken van (jong) talent op het gebied van theater-, film- en internetproducties. 
 

In de afgelopen drie jaar heeft de stichting zich gericht op kleinschalige projecten en tegelijkertijd op een gestage ontwikkeling naar een stabiel productiehuis. 
 

Beloningsbeleid

De stichting is opgezet volgens het 'bestuur-directiemodel'. Alle werkzaamheden van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

De werkzaamheden van de directeur/'havenmeester' zijn in beginsel ook onbetaald. Hierop kan op projectbasis een uitzondering worden gemaakt als de werkzaamheden direct gerelateerd zijn aan het betreffende project.